Home »

 
 

Ważne informacje

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUKI W NASZEJ SZKOLE W CZASIE PANDEMII

  • Każdego dnia uczniowie wchodzą do szkoły, przebierają się, czekają na rozpoczęcie lekcji i wchodzą do sal lekcyjnych  W MASECZKACH LUB PRZYŁBICACH. Mogą je zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na czas lekcji.

 

  • Przy wejściu do budynku szkoły każdy uczeń będzie miał mierzoną temperaturę. W przypadku temperatury 37,5°C i wyższej, a także przy występowaniu innych objawów chorobowych, np. kaszlu, kataru ZOSTANIE WEZWANY RODZIC (OPIEKUN) UCZNIA, A SAM UCZEŃ UMIESZCZONY W IZOLATCE DO CZASU ODEBRANIA GO PRZEZ RODZICA (OPIEKUNA). Do udziału w zajęciach będą dopuszczani JEDYNIE UCZNIOWIE CAŁKOWICIE ZDROWI.

 

  • Uczniowie przy wejściu do szkoły mają OBOWIĄZEK zdezynfekować dłonie za pomocą dostępnych w szkole preparatów.

 

  • Każda klasa ma przydzieloną jedną salę, w której odbywają się wszystkie jej zajęcia za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego. Każdy uczeń ma przydzielone w sali stałe miejsce, które zajmuje w czasie każdej lekcji. Przydział sal dla poszczególnych klas znajduje się na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

  • W CZASIE WSZYSTKICH PRZERW UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKŁADANIA MASECZEK LUB PRZYŁBIC.

 

  • W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się COVID-19 obowiązuje ograniczenie liczby osób przebywających w szkole. W związku z tym rodzice proszeni są o odprowadzanie dzieci wyłącznie pod drzwi wejściowe do szkoły i niewchodzenie do budynku. Wyjątek stanowi sytuacja odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

 

  • Rodzic (opiekun) odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej wchodzi do budynku szkoły z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja) i czeka na dziecko przed drzwiami wejściowymi do świetlicy – nie wchodzi do sali. Następnie rodzic z dzieckiem NIEZWŁOCZNIE opuszcza budynek szkoły.

 

  • Podręczniki dla uczniów zostaną rozdane w 1. tygodniu września.

 

  • Uczniowie w czasie pierwszych zajęć z wychowawcą zostaną szczegółowo zapoznani z obowiązującym regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19 oraz odpowiednimi procedurami. Dokumenty te są do pobrania również dostępne >>TUTAJ<<.

 

PROSIMY WSZYSTKICH UCZNIÓW I RODZICÓW O WYROZUMIAŁOŚĆ I STOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH :)