Home »

 
 

Świetlica szkolna

 

Do naszej Świetlicy zapraszamy od 6.00 do 17.00 w dniach pracy szkoły.

Świetlica1

Celem działalności naszej Świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą,  stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

  • zajęcia plastyczne i techniczne
  • gry i zabawy ruchowe
  • gry i zabawy manualne (origami)
  • zajęcia integrujące grupę
  • ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi
  • gry i zabawy z udziałem j. angielskiego i j. niemieckiego
  • zajęcia usprawniające sferę manualną i grafomotoryczną
  • zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze
  • gry i zabawy rozwijające aktywność twórczą 

 

Świetlica

Świetlica2

 

 

 

 

P1040089 P1040090 P1040091