Home »

 
 

Rekrutacja 2021/2022

 
Informujemy, że 1 marca 2021r. rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny 2021/2022.
 
Zapraszamy również dzieci do wszystkich klas szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:


Oddziały przedszkolne:

 • Terminy rekrutacji pobierz
 • Kryteria przyjęcia pobierz
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobierz
 • Karta zgłoszenia dziecka do oddziału „0” (dotyczy dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w SP Siedliska) pobierz
 • Deklaracja pozostania dziecka w oddziale przedszkolnym pobierz

Klasa I:

 • Terminy rekrutacji pobierz
 • Wykaz obwodów szkół pobierz
 • Karta zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie) pobierz
 • Wniosek (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) pobierz

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną pobierz

Dodatkowo do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie RODO:

 • Informacje nt. przetwarzania danych osobowych pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka pobierz

Wszystkie dokumenty są dostępne również u Dyrektora szkoły.

Uzupełnione dokumenty należy złożyć u Dyrektora szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Rekrutacja