Home »

 
 

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący:  Pani Elżbieta Gniewek-Warchoł

Z- ca Przewodniczącego: Pani Jolanta Busz

Skarbnik: Pani Anna Konkol

Sekretarz: Pani Katarzyna Miśtak

Informacja o wysokości składek na Radę Rodziców w obecnym roku szkolnym znajduje się >>tutaj<<