Home » Oddziały przedszkolne » Galeria „Żywych obrazów”

 
 

Galeria „Żywych obrazów”

 

Archiwum

        Sztuka jest ważnym elementem naszego życia, wyrazem naszych uczuć. To dzięki niej zmienia się nasz sposób patrzenia na otaczający świat. Dzieci z grupy starszej również nie pozostają obojętne na urok sztuki, dlatego tak chętnie wzięły udział w stworzeniu Galerii „Żywych obrazów”.

Czym właściwie jest żywy obraz? To rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę. Popularność żywych obrazów przypadała na wiek XIX i początek XX wieku. Odbywały się w domach prywatnych lub salach widowiskowych z udziałem amatorów lub aktorów zawodowych. Niekiedy w XIX wieku żywe obrazy stanowiły zakończenie sztuk teatralnych, gdy aktorzy nieruchomieli na tle opadającej kurtyny. Fotografie żywych obrazów były też rozpowszechniane w formie pocztówek. Pierwsze żywe obrazy przypisywane są Madame de Genlis, wychowawczyni dzieci księcia Orleanu. Korzystała przy tym z pomocy malarza Jacques-Louis Davida. Lady Emma Hamilton pozowała, naśladując znane dzieła rzeźby i malarstwa. W początku XX wieku sensację budziły inscenizacje obrazów mitologicznych z udziałem nagich aktorów. Obecnie do żywych obrazów nawiązują popularne żywe posągi, czyli występy zamaskowanych nieruchomych postaci na odwiedzanych przez turystów ulicach.

Naszym celem było stworzenie rekonstrukcji dzieł malarstwa przy udziale dzieci, które wykazały się talentem aktorskim, a ich rodzice niesamowitą kreatywnością, ponieważ wykorzystali wszelkie dostępne środki, aby jak najwierniej odtworzyć wybrane przez siebie obrazy. Przedsięwzięcie to żywo zainteresowało dzieci sztuką i sprawiło, że wcześniej nieznane obrazy stały się rozpoznawane. A co najważniejsze dzieci świetnie się przy tym bawiły.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i  pomysłowość, a szczególnie rodzicom za nieocenioną (jak zawsze) pomoc. Fotorelacja…

A. Leniart