Home »

 
 

O patronie

 

Błogosławiony ksiądz Józef Kowalski urodził się 13 marca 1911 roku w Siedliskach koło Rzeszowa.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1922 roku został wychowankiem Zakładu św. Jana Bosko w Oświęcimiu. W roku 1927 wstąpił do nowicjatu w Czerwińsku, rozpoczynając w ten sposób drogę do kapłaństwa w Zgromadzeniu Salezjańskim.Dnia 29 maja 1938 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rak ks.bpa Stanisława Rosponda w Krakowie. 30 maja 1938 roku otrzymał nominację na sekretarza inspektora ks. Adama Cieślara. W dniu 23 maja 1941 roku został aresztowany za kształcenie patriotycznej postawy młodzieży i po krótkim więzieniu na Montelupich w Krakowie przewieziony do obozu w Oświęcimiu, gdzie 4 lipca 1942 roku; oddał swoje życie w obronie Różańca Świętego.13 czerwce 1999 roku został zaliczony do grona108 Błogosławionych Męczenników Kościoła Katolickiego.

Chronologia życia bł. ks. Józefa Kowalskiego

13.03.1911 Urodził się w Siedliskach pow. Rzeszów, diecezja Przemyśl woj. Lwowskie
19.03.1911 Ochrzczony w parafii w Lubeni prze ks. wikariusza Jana Konopkę
1917-1922 Nauka w Szkole Ludowej w Siedliskach
16.06.1921 Pierwsza Komunia święta w kościele w Lubeni
1922-1927 Wychowanek Zakładu św. Jana Bosko w Oświęcimiu
03.02.1923 Przyjmuje sakrament bierzmowania z rąk ks. bp. Anatola Nowaka
15.07.1927 Rozpoczyna nowicjat w Czerwińsku nad Wisłą
30.10.1927 Otrzymuje sutannę z rąk ks. inspektora Antoniego Hlonda
24.07.1928 Składa pierwsze czasowe śluby zakonne
1928-1931 Studia filozoficzne i gimnazjum klasyczne w Krakowie
08.06.1931 Zdaje egzamin dojrzałości w Krakowie
07.07.1931 Składa drugie śluby czasowe w Krakowie
1931-1933 Asystencja w nowicjacie  w Czerwińsku
1933-1934 Asystencja w Szkole Organistowskiej w Przemyślu
29.06.1934 Składa wieczyste śluby zakonne w Oświęcimiu na ręce ks. inspektora Tomasza Kopy
1934 Rozpoczyna studia teologiczne w Krakowie
22.05.1935 Otrzymuje tonsurę z rąk ks. bpa. Stanisława Rosponda
05.01.1936 Ostiariat i lektorat z rąk ks. bpa. Stanisława Rosponda
21.06.1936 Egzorcystat i akolitat z rąk ks.bpa. Stanisława Rosponda
24.06.1937 Otrzymuje subdiakonat w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie z rąk ks. bpa. Stanisława Rosponda
17.10.1937 Otrzymuje święcenia diakonatu w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie z rąk ks. bpa. Stanisława Rosponda
29.05.1938 Otrzymuje prezbiteriat z rąk ks. bpa. Stanisława Rosponda w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie
05.06.1938 Prymicje w rodzinnej parafii w Lubeni
30.05.1938 Otrzymuje nominacje na sekretarza inspektora ks. Adama Cieślara
24.06.1939 Ukończenie kursu handlowego
23.05.1941 Aresztowany przez gestapo w Krakowie i przez miesiąc poddany śledztwu na Montelupich w Krakowie
26.06.1941 Wywieziony z innymi salezjanami z Montelupich do obozu w Oświęcimiu
02.06.1942 Wycofany za niepodeptanie różańca z grupy księży wyjeżdżających z Oświęcimia do Dachau
 11.06.1942  Wycofany w ostatniej chwili z grupy więźniów idących na zagazowanie
03.07.1942 Po wieczornym apelu wywołany na śmierć
04.07.1942 Zamordowany przez gestapowca Palitzscha i kapo Józefa Mitasa
13.06.1999 Ogłoszony błogosławionym