Home »

 
 

E-TWINNING

 

             ANIMACJE BALTIE Nasza szkoła działa w projekcie międzynarodowym eTwinning, który skupia nauczycieli i szkoły z ponad dwudziestu państw europejskich. Celem jest współpraca między tymi szkołami za pośrednictwem mediów elektronicznych. Realizuje się tematy obejmujące i łączące treści programów nauczania przedmiotów szkolnych integrując je ze sprawnościami językowymi i technicznymi. Partnerstwo jest dobrą szkołą przygotowania młodych ludzi do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie, w którym ludzie łączą się w grupy według zainteresowań i własnych wyborów.

            W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowaliśmy projekt Our regional treasures. Był to projekt długoterminowy zaproponowany przez naszą szkołę. Przyłączyły się do niego zagraniczne szkoły z Hiszpanii, Słowacji i Francji. Głównym celem projektu stało się umiejętne dzielenie się wiedzą na temat kultury i obyczajów swojego kraju, wynajdywanie różnic i podobieństw w życiu codziennym, ukazanie światu znaczących osób ze swojego regionu, a także ważnych dla nas miejsc historycznych i środowiska naturalnego danej części kraju. Przy użyciu kamery cyfrowej młodzież przygotowała krótki film w którym w języku angielskim przedstawiają, prezentują swoje zainteresowania oraz opisują szkołę w której się uczą. Następnie film ten został umieszczony na You Tube do wglądu wyłącznie dla szkół partnerskich. Realizując kolejne działania z projektu młodzież tworzyła w bardzo ciekawy sposób prezentacje PowerPoint wykorzystując min. zdjęcia, które sami robili oraz filmiki ukazujące nasz region.

Współpraca doprowadziła do przybliżenia relacji zwłaszcza z Hiszpańską szkołą z którą w okresie świąt Bożego Narodzenia wymieniliśmy się paczkami. Ustaliliśmy, że będą w nich tradycyjne przekąski i słodycze oraz kartki świąteczne wykonane przez uczniów. Wydarzenie to wzbudziło ogromne emocje wśród uczestników projektu.

            Dzięki podjętym działaniom uczniowie nie tylko poznają inne kultury, lecz także lepiej rozumieją kulturę ojczystą i jej wartości. Młodzież uczy się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania. Wiedza o kulturze partnera w eTwinning, a także doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych narodów. Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość, pomaga też ograniczyć pojęcie obcości. Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata” poprzez narzędzie jakim jest Internet.

            Kolejny projekt, którego się podjęłam wraz ze swoimi uczniami, nosił tytuł Our Easter Eating Habits. Brały w nim udział kraje takie jak Słowacja, Słowenia i Polska. Jego realizacja była przewidziana na trzy miesiące. Celem projektu było przybliżenie tradycji kulinarnych danego kraju w powiązaniu z obyczajami okresu świąt Wielkanocnych, wymiana informacji na temat różnic religijnych oraz zwyczajów związanych z posiłkami i przygotowywaniem potraw, a także pogłębienie przyjaźni między krajami. Tutaj również uczniowie przygotowali swoje zdjęcia, które zrobili podczas świąt aby je później użyć do tworzenia prezentacji. Wykazali się też pracowitością podczas zbierania informacji na temat obrzędów wielkanocnych w Polsce oraz wykonywali tłumaczenia przepisów polskich dań. Podczas realizacji zadań uczniowie dobierali się w grupy aby móc wspólnie zająć się podanym zagadnieniem i opracować go. Efekty ich pracy można zobaczyć na http://new-twinspace.etwinning.net/web/p103615 oraz http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98134

            W programie eTwinning stosujemy narzędzia sieci Internet jako główny środek komunikacji. Używamy aplikacji takich jak poczta elektroniczna lub czat, a także cyfrowe prezentacje dźwiękowe czy wideo. Uczniowie nabywają sprawności technicznej tworząc strony internetowe oraz pliki dźwiękowe i wideo oraz fotografie cyfrowe używane w prezentacjach PowerPoint. Z jednej strony, uczniowie mogą docenić potencjał techniki jako środka komunikacji i źródła informacji, z drugiej zaś – uczą się brać odpowiedzialność za swoje dzieła publikowane w sieci, za informacje, które wysyłają w tworzonych tekstach.

            Język i technologia informacyjna stają się środkami nauki i komunikacji oraz społecznego, osobistego i zawodowego rozwoju. Wszechstronne narzędzie, jakim jest technologia informacyjna i komunikacyjna, służy człowiekowi tylko na tyle, na ile człowiek potrafi i chce je wykorzystać. Globalizacja zaś obejmuje także edukację, która musi przygotować młode pokolenie do sprawnego posługiwania się techniką i językami w środowisku bardzo różnorodnym kulturowo.

            W tym roku szkolnym zaproponowaliśmy nowy temat. Czekamy na partnerów z którymi możemy go realizować.