Misja szkoły

 

Misja

Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Kowalskiego

w Siedliskach

 

Jesteśmy szkołą:

1. Promującą chrześcijański system wartości

2. Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów

3. Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.

4. Zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną

5. Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą , między społecznością lokalną i  szkołą.

6. Zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku szkoły

7. Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie