Home »

 
 

„Czytanie jest fajne”

 

Nasza szkoła realizuje projekt edukacji czytelniczej ph. „Czytanie jest fajne” w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa. Już we wrześniu wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu.
W październiku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przeprowadziliśmy konkursy: „Mój zwierzęcy bohater książkowy,” oraz na zakładkę do książki. Prowadzone są również akcje tj.„Podaruj książkę szkole”, codzienne czytanie w klasach młodszych, oraz „Starsi czytają młodszym w przedszkolu”. Przy współpracy z Gminną Biblioteką zorganizowano dwa spotkania autorskie,w których wzięli udział nasi uczniowie. Pierwsze z p. Jaromirem Kwiatkowskim, autorem książki o naszym Patronie bł. ks. J. Kowalskim „Miał być i jest świętym” oraz drugie w Filii Biblioteki w Siedliskach z p. Wiesławem Drabikiem, autorem książeczek dla dzieci. Ponadto w listopadzie wybieramy się do Czytelni Głównej w Rzeszowie, gdzie starsze klasy wezmą udział w lekcji bibliotecznej. Uczniowie angażują się w projekty czytelnicze, co ma na celu rozbudzenie aktywności intelektualnej oraz utrwalenie nawyku czytania.

A. Iskrzycka