Home »

 
 

Czytam z klasą

 

W tym roku szkolnym klasy I-III przystąpiły do międzynarodowego projektu Czytam z klasą – lekturki spod chmurki. Projekt został stworzony z myślą o zachęcaniu uczniów do czytania książek. Celem jego jest: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Przewodnikiem po projekcie jest mała chmurka Tosia, która towarzyszy uczniom podczas całego projektu. Przed uczniami pierwsza część – Mała chmurka w krainie drzew.

B. Pięta